O agentúre profia.sk

Mira Lehocká

Agentúra profia.sk je zameraná na poskytovanie služieb virtuálnej asistentky v oblasti Online Marketing - Biznis Agenda - Poradenstvo, zriadená pod hlavičkou firmy MEDIAX s.r.o. Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 25223/S

Fakturačné Údaje

IČO: 47 473 517 DIČ: 2023886733
Cestovná agentúra Orbis AH 2017-02-09T00:51:48+00:00

Project Description

Cestovná agentúra Orbis AH sa špecializuje na Nemecko. Jej FB stránka istý čas stagnovala, a tak bolo úlohou ju oživiť a hlavne zvýšiť angažovanosť fanúšikov, postupne zvýšiť ich počet. Po dohode s klientkou sme určili stratégiu a vypracovali sme publikačný plán. Za pol roka sa zvýšila fanúšikovská základňa o 30 %. S klientkou som tiež spolupracovala na publikovaní článkov na web stránke cestovnej agentúry. Na základe dohody sme pri publikovaní článkov čerpali z partnerských stránok a portálov. Tieto som pravidelne prekladala z anglického jazyka. Pri emailových kampaniach som revidovala správy po obsahovej aj štylistickej stránke.