O agentúre profia.sk

Mira Lehocká

Agentúra profia.sk je zameraná na poskytovanie služieb virtuálnej asistentky v oblasti Online Marketing - Biznis Agenda - Poradenstvo, zriadená pod hlavičkou firmy MEDIAX s.r.o. Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 25223/S

Fakturačné Údaje

IČO: 47 473 517 DIČ: 2023886733

fieldexploration.com

Home/WEB Management/fieldexploration.com
fieldexploration.com 2015-05-19T12:56:04+02:00

Project Description

Klient požadoval jednoduchú informatívnu web vizitku, ktorá by bola cielená na jeho zahraničnú klientelu.

Projekt zahŕňal návrh štruktúry stránky, návrh obsahu a jeho preklad do anglického jazyka, realizáciu stránky v redakčnom systéme WordPress.

Project Details

Categories:

Project URL:

Project URL