O agentúre profia.sk

Mira Lehocká

Agentúra profia.sk je zameraná na poskytovanie služieb virtuálnej asistentky v oblasti Online Marketing - Biznis Agenda - Poradenstvo, zriadená pod hlavičkou firmy MEDIAX s.r.o. Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 25223/S

Fakturačné Údaje

IČO: 47 473 517 DIČ: 2023886733

topkoucing.sk

Home/WEB Management/topkoucing.sk
topkoucing.sk 2015-05-19T12:48:19+00:00

Project Description

Zadaním bol návrh obsahu stránky zameranej na biznis koučing. Pri realizácii som vypracovala zoznam kľúčových slov a prieskum na danú tému hlavne zo zahraničných stránok zaoberajúcich sa touto tematikou.

Po spracovaní všetkých získaných informácií a podkladov som odovzdala návrh obsahu klientke na zapracovanie do vznikajúcej webstránky.

Project Details

Categories:

Project URL:

Project URL