Project Description

Zadaním bol návrh obsahu stránky zameranej na biznis koučing. Pri realizácii som vypracovala zoznam kľúčových slov a prieskum na danú tému hlavne zo zahraničných stránok zaoberajúcich sa touto tematikou.

Po spracovaní všetkých získaných informácií a podkladov som odovzdala návrh obsahu klientke na zapracovanie do vznikajúcej webstránky.