Project Description

Realizácia viacjazyčnej WEB stránky pre pracovnú agentúru. Klient pri realizácii kládol dôraz na požiadavku, aby jeho stránka zobrazovala svoj obsah návštevníkovi v rôznej jazykovej mutácii (slovenčina/nemčina) na základe vyhľadávania a zobrazenia výsledkov v odlišných jazykových regiónoch. Inštaláciou a konfiguráciou jazykového prekladového modulu do WEB stránky som pre klienta zabezpečila následovné výhody pre jeho internetovú propagáciu a prezentáciu podnikateľského zámeru.

Klientovi je umožnené prostredníctvom jedinej WEB stránky pod vlastnou doménou publikovať rôzny obsah pre rôzne jazykové publikum. Obsah WEB stránky pre nemecky hovoriacich návštevníkov resp. klientov z Nemecka, Rakúska alebo Švajčiarska je za indexovaný do nemeckých vyhľadávačov a obsah určený pre slovenský región je za indexovaný v slovenských vyhľadávačoch. Vyhľadávacie frázy, kľúčové slová a popisky stránky sú samozrejme tak isto v zodpovedajúcom jazyku, podľa regiónu, z ktorého návštevník stránky prichádza.

Viacjazyčná WEB stránka sa zobrazuje nemecky hovoriacemu návštevníkovi automaticky v nemeckom jazyku a Slovákovi v slovenčine. Viac jazyčný prekladový modul umožní komunikovať s klientom v jeho jazyku a zohľadniť spoločenskú, kultúrnu odlišnosť v marketingových zvyklostiach podľa jazykového regiónu. Výber a množstvo jazykov je prakticky neobmedzený.