PROFIA SOCIAL MEDIA – SPRÁVA FIREMNÝCH PROFILOV

Považujete marketingovú komunikáciu s verejnosťou cez sociálne siete za kľúčovú? Potom je služba Profia SOCIAL MEDIA určená pre vás. Poskytujeme trvalú správu firemných profilov, ich aktualizáciu a spracovanie štatistických dát pre vyhodnotenie riadených kampaní.

Mira Lehocká – profesionálne služby virtuálnej asistentky

SOCIÁLNE SIETE

Správa obsahu, budovanie pozície a získavanie počtu fanúšikov na sociálnych sieťach je komplexná záležitosť. Tvorba kvalitných postov a ich publikovanie si vyžaduje dlhodobú a systematickú činnosť v rámci ich prípravy a následne uváženú stratégiu vytvárania dobre cielených reklamných, alebo komunikačných kampaní. Služba Profia SOCIAL MEDIA zabezpečuje pre klientov všetky činnosti súvisiace so založením, manažmentom a správou firemných profilov na sociálnych sieťach.

SPRÁVA FIREMNÝCH PROFILOV

Poskytujeme úplnú správu firemných profilov. Zriadime vám nový profil alebo prevedieme analýzu už existujúceho. Po úvodnej analýze stránky spracujeme plán publikácie príspevkov. Spracujeme štatistiky na zhodnotenie a ďalšie plánovanie príspevkov a celkovej stratégie komunikácie pre jednotlivé sociálne siete. Súčasťou je aj pozývanie nových fanúšikov, ktorí dali „páči sa mi“ príspevku na vašu stránku, vyhľadávanie nových kontaktov, komunikovanie prostredníctvom správ a komentárov.

RIADENIE KAMPANÍ

Pre klientov, ktorí používajú naše služby Profia WEB a Profia SOCIAL MEDIA zabezpečujeme riadené online marketingové kampane zamerané na komunikáciu služieb, produktov a iných podporných akcií. Obsah a firemné posolstvo šírené prostredníctvom sociálnych sietí bude vždy v súlade s aktualizovanými informáciami publikovanými na vašej domácej web stránke.
Konzultujte s nami vaše požiadavky!